[BEZ VĚNOVÁNÍ] Bitcoin: Návrat zdravých peněz
search
  • [BEZ VĚNOVÁNÍ] Bitcoin: Návrat zdravých peněz
  • [BEZ VĚNOVÁNÍ] Bitcoin: Návrat zdravých peněz
  • [BEZ VĚNOVÁNÍ] Bitcoin: Návrat zdravých peněz

[BEZ VĚNOVÁNÍ] Bitcoin: Návrat zdravých peněz

369,00 Kč
Není daň

Josef Tětek - Bitcoin: Návrat zdravých peněz. Eseje o bitcoinizaci života, společnosti a světa

Počet

 

Obchodní podmínky

Máte-li zájem o knihu s podpisem, objednejte prosím zde: https://stackuj.cz/Shop/knihy/108-bitcoin-navrat-zdravych-penez-podepsana.html

V době psaní knihy oslavil bitcoin své čtrnácté narozeniny. Je to již čtrnáct let, kdy světem cloumala finanční krize a Satoshi Nakamoto publikoval výchozí Genesis blok se zprávou „Chancellor on brink of second bailout for banks“, který můžeme volně přeložit jako „Ministr financí zvažuje druhý bankovní bailout“. Jednalo se o titulek britských Timesů ze dne 3. ledna 2009. Satoshi tímto zápisem dokázal, že bitcoin nebyl předtěžený – nemohl totiž existovat před tímto datem – a také nám poodhalil motivaci k vzniku bitcoinu. Satoshi stvořil alternativní peníze, ve kterých neexistují privilegia, a nezodpovědnost je potrestána trhem, nikoli odměněna vládou. Proto pokud bych měl bitcoin charakterizovat třemi slovy, volil bych peníze bez privilegií. A pokud bych to měl zkrátit na pouhá dvě slova, byly by to zdravé peníze. Jedním slovem pak prostě peníze. 

Jak se s postupem času ukazuje, vlastně se nejedná ani o kdovíjak „alternativní“ peníze; anomálií jsou spíše dnešní fiatové měny, zatímco bitcoin představuje návrat k principům, kterými se peníze řídily po tisíce let. Konzervativní povaha bitcoinu stojí v ostrém protikladu k nevypočitatelnosti fiatových měn. Zatímco bitcoin následuje od 3. ledna 2009 stále stejné základní principy, fiat čelí palčivé existenciální krizi a fiatoví ekonomové musí vymýšlet čím dál krkolomnější obhajoby pro státní peněžní monopol produkující měnové jednotky se stále horšími vlastnostmi.

Pravda ohledně fiatu je prostá: jedná se o nástroj pro přesun bohatství z kapes neprivilegovaných do kapes privilegovaných. S pomocí Cantillonova efektu (neboli inflační daně) si stát a zájmové skupiny udržují postavení, o které by v prostředí zdravých peněz musely soupeřit ve férové tržní soutěži. Až donedávna byla jediná obrana proti Cantillonově efektu hrát fiatovou hru: efektivně pracovat s dluhem, investovat do sektorů tyjících z konstantního přílivu nových peněz, spekulovat nad dalšími kroky centrálních bankéřů. Po roce 2009 se peněžní paradigma proměnilo a s důsledky návratu zdravých peněz se teprve seznamujeme. Ambicí této knihy je pomoci čtenáři s orientací ve světě, ve kterém již nelze bitcoin ignorovat. 

Jednotlivé kapitoly knihy vznikaly převážně v letech 2021–2022, kdy vycházely jako samostatné články v Bitcoin Magazine, BTC Times, Alza.cz. Ačkoli texty byly původně publikovány jako nezávislé články, v této knize podávají čtenáři ucelený návod na to, jak o bitcoinu přemýšlet, a to jak z pohledu logiky bitcoinu v rámci současných makroekonomických problémů a historie peněz, tak i z pohledu osobního přístupu. Po přečtení knihy by tak čtenář měl mít jasnější představu ohledně toho, proč se bitcoinem dále zabývat, a jak při tom minimalizovat riziko finanční i nervové újmy. 

Kniha je členěna do tří částí. První část seznamuje čtenáře s různými pohledy na bitcoin: od perspektivy měnového vývoje v českých zemích a eurozóně, přes „fiatovou mentalitu“ dnešních mainstreamových ekonomů a všemožných kritiků bitcoinu, po vysvětlení racionality „hodlu“ – věřím, že čtenáři se v této části dostane dostatek materiálu k přemýšlení o bitcoinu z více úhlů. 

Druhá část představuje praktičtější přístup k bitcoinu ve formě základních ctností, které by si bitcoineři měli osvojit, chtějí-li cestu ke světové adopci bezpečně zvládnout. Čtenáři se zde seznámí s hardwarovými peněženkami, problematikou dědictví a dlouhodobé bezpečnosti seedu, otázkou soukromí, tržními cykly a nebezpečností finanční páky. 

Třetí část knihy pojednává o dlouhodobém impaktu bitcoinu, a to jak na osobní úrovni (bitcoin jako úspory), tak i na úrovni celospolečenské (dopady hyperbitcoinizace). Důležitou kapitolou je i varování před vztahem státu k bitcoinu – navzdory rozšířené obavě ze zákazů je na místě mít se na pozoru spíše před konfiskacemi bitcoinu, a to buď úplnými – obdobně jako bylo konfiskováno zlato ve Spojených státech v roce 1933 – tak i před částečnými v podobě speciálních bitcoinových daní. Věřím, že bitcoin v dlouhém období v soutěži se státními penězi vyhraje, jelikož ekonomické zákony zkrátka fungují se stejnou mírou spolehlivosti jako zákony přírodní. Nicméně než se tak stane, čekají nás turbulentní časy – fyzikální a ekonomické zákony sice fungují bez ohledu na lidské mínění, zpátečníci ale rádi upalují domnělé heretiky. Jedním z důležitých poselství knihy tudíž je: mějte se na pozoru a raději buďte lehce paranoidní než naivní. Koneckonců, bitcoin ztělesňuje kromě návratu zdravých peněz i odluku peněz od státu – a to se státu nemusí líbit. 

Velké poděkování za realizaci knihy patří týmu Braiins Publishing, zejména neúnavnému editoru Jáchymovi. Děkuji Slushovi, že mi na jaře 2021 nabídl práci pro Trezor, v rámci které jsem získal možnost publikovat na Bitcoin Magazine a položit tak základy pro tuto knihu. Děkuji své rodině za dlouhodobou podporu a důvěru. A děkuji Satoshimu, že navrátil světu naději na lepší budoucnost. 

Braiins Publishing, 2023.

Návrat

Mohlo by vás také zajímat